Rejestr niedosytów sądowych

Prawnik nie samo posiada imię. Jest wysokie spektrum zawodów prawniczych. Włączają się do nich między innymi: adwokat, notariusz, prokurator, mediator oraz sędzia.

Prawnik
Osobę interesującą się prawem w nauki lub/oraz w pracy charakteryzuje się mianem prawnika. Jako prawnika daje się prawnika, notariusza, prokuratora, mediatora oraz sędziego. Do służb prawnych prawnika należą dane działania przypisane do świadomych profesji prawniczych.
Adwokat
Osobę mówiącą porada prawną stwierdza się mianem prawnika. Przedstawiciel toż z wykształcenia prawnik. Do rzeczy prawnych prawnika należą: udzielanie pomocy prawnych, tworzenie projektów aktów prawnych, sporządzanie opinii prawnych, przedstawianie jako obrońca człowieka przed wnioskami czy tytułami. Adwokatów zwie się potocznie radcami prawnymi.
Notariusz
Osobę udzielającą usługę prawną poprzez sporządzanie aktów prawnych wypowiada się mianem notariusza. Notariusz ostatnie z przygotowania prawnik. Do pracy prawnych notariusza należą: sporządzanie aktów notarialnych, sporządzanie aktów dziedziczenia, składanie sądów o wpisy w księgach wieczystych. Notariusze uczęszczają do urzędów bezpieczeństwa publicznego.
Prokurator
Osobę wykrywającą oraz ścigającą przestępstwa szacuje się mianem prokuratora. Prokurator to z przygotowania prawnik, który pomaga z ramienia organu administracji lokalnej. Do rzeczy prawnych prokuratora należą: wnoszenie aktów obciążenia oraz pobudzanie aktów oskarżenia. Wśród prokuratorów ogłasza się prokuratorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, i więcej siedzącego na czele prokuratury czy w niektórych przypadkach spełniającego rolę Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego.
Mediator
Osobę budzącą się mediacją między jedną i tamtą częścią cechuje się mianem mediatora. Przedstawiciel zatem z przygotowania prawnik. Do robót prawnych mediatora należą: prowadzenie mediacji przy jednoczesnym niewpływaniu na jej kluczowy wynik. Rolę mediatorów poza prawnikami nie muszą, a mogą wykonywać psychologowie, biologowie i socjologowie.
Sędzia
Osobę mającą się ocenianiem w spawach uczęszczających do stron wniosków oraz trybunałów tłumaczy się mianem sędziego. Sędzia ostatnie z przygotowania prawnik, a poza funkcjonariusz publiczny. Do roboty prawnych sędziego należą: orzekanie wyroków przy zamykaniu się niezawisłością, to stanowi podleganiu Konstytucji i regulacjom, oraz nie każdym innym wpływom. Wśród sędziów zawiera się sędziów sądów administracyjnych, sędziów sądów wojskowych, sędziów sądów powszechnych, i ponadto sędziów Sądu Najwyższego.